ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc ,, Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul satului Mitoc

Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”.

Recomandările pe marginea proiectului  de decizii, supus consultărilor publice, pot fi expediate pînă pe data de 02 iunie 2022, pe adresa  primăriei satului Mitoc, r-nul Orhei, sau pe adresa  electronică  indicată  în tabelul plasat de pe pagina web http://mitoc.sat.md  la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”, rubrica  ”Responsabili de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie”.

Secretar al consiliului local Mitoc: Scaleţchi Galina