Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea serviciilor de amenajare a zonei de protecție a drumului de acces spre satul Mitoc

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Baștina Gospodarului este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2022.

GAL Baștina Gospodarului tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 21 localități din raionul Orhei prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

 

În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 7 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune.

 

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: https://www.facebook.com/bastina.gospodarului/

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va amenaja zona de protecție a drumului de acces spre satul Mitoc.

 

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea de tehnică agricolă  să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

  1. Lucrări de manoperă;
  2. Materiale de lucru;
  3. Utilaje de construcții;
  4. Cheltuieli curente;

 

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

 

Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul „cu TVA” și „fără TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

 

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa bastinagospodarului@gmail.com sau direct la sediul GAL Baștina Gospodarului (s. Mitoc,  r-l Orhei, Republica Moldova) până la data de 28.06.2022.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +37368197368 sau la adresa de e-mail bastinagospodarului@gmail.com.

 

În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0, proiectul „LEADER pentru Moldova Rurală”, co-finanțat de către USAID și Polish Aid implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

 

Data publicării: 22.06.2022