ANUNŢ!

Consultări publice  asupra proiectului de decizie

,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,,

Pe data de 23 august 2022  ora 15.00, în incinta  Căminului de cultură Mitoc vor avea loc consultări publice  prin modalitatea ,,dezbateri publice,, pe marginea proiectului de decizie a Consiliului local Mitoc,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,,.

Proiectul de decizie este elaborat şi propus pentru consultări publice în scopul  trecerii terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,, ca ulterior să fie expuse la licitaţia de vânzare- cumpărare.

Sunt  invitaţi toţi locuitorii satului Mitoc.

Persoana responsabilă Luca Valentin, specialist principal în domeniul reglementării proprietăţii  funciare

telefon de contact.023541275

 

Data publicării: 13.07.2022