ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria Mitoc anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei ,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,,

Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”.

Recomandările pe marginea proiectului  de decizii, supus consultărilor publice, pot fi expediate pînă pe data de 22 august 2022, pe adresa  primăriei satului Mitoc, r-nul Orhei, sau pe adresa  electronică  indicată  în tabelul plasat de pe pagina web http://mitoc.sat.md  la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”, rubrica  ”Responsabili de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie”.

Secretar al consiliului local Mitoc: Scaleţchi Galina

 

Data publicării: 13.07.2022