ANUNŢ!

Publicat pe data de 29 iulie 2022


Consultări publice  asupra proiectelor de decizii

 

Pe data de 23 august 2022  ora 15.00, în incinta  Căminului de cultură Mitoc vor avea loc consultări publice  prin modalitatea ,,dezbateri publice,, pe marginea următoarelor proiecte de decizii:

 

  • ,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,,
  • ,,Cu privire la aprobarea tarifelor noi pentru alimentarea cu apă,,

 

Sunt  invitaţi toţi locuitorii satului Mitoc.

 

Persoana responsabilă Luca Valentin, specialist principal în domeniul reglementării proprietăţii  funciare

telefon de contact.023541275