ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

publicat la data de 29 iulie 2022


Autoritatea executivă a consiliului local Mitoc  iniţiază, începînd cu data de 27 iulie 2022, consultarea publică a proiectului de Decizie ,,Cu privire la aprobarea tarifelor noi pentru alimentarea cu  apă,,

 

Scopul proiectului este:

Ajustarea noilor tarife pentru apă  urmare a cresterii preţului continuu la energia electrică precum si necesităţile curente intru activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Mitoc,,

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este:

Luînd în consideraţie faptul că tarifele pentru energia electrică sunt în creştere, dar tarifele pentru 1 m3 de apă au rămas aceleaşi şi faptul că mulţi din consumatorii de apă potabilă nu dispun de contor de apă şi ÎM ,,Servicii Comunale Mitoc,, suferă pierderi  pentru acoperirea cheltuielilor pentru energia electrică, este necesar de mărit tariful la apă şi de contorizat toţi consumatorii pentru a îmbunătăţi activitatea întreprinderii.

 

Prevederile de bază ale proiectului sînt:

Demersul doamnei Obreja Parascovia, administratoarea ÎM ,,Servicii – Comunale Mitoc,, privind necesitatea stabilirii tarifelor noi pentru alimentare cu apă

 

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

Consumatorii de apă potabilă din satul Mitoc.

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt: îmbunătăţirea activităţii ÎM ,,Servicii – Comunale Mitoc,,

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este:

Acoperirea cheltuielilor pentru energia electrică,ajustarea salariilor pentru angajaţii ÎM ,,Servicii – Comunale Mitoc,,

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare ,

in temeiul art. 14 alin. (2) lit. q) al Legii nr.436/2006 privind administratia publică locală, art.4 alin. (1) lit. b) al Legii nr.435/2006, art.8 alin. (1), lit. c) al Legii 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi  canalizare, art. 14 alin (5) al Legii nr.1402/2002 al serviciilor publice de gospodărie comunală

 

Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”.

 

Recomandările pe marginea proiectului  de decizii, supus consultărilor publice, pot fi expediate pînă pe data de 22 august 2022, pe adresa  primăriei satului Mitoc, r-nul Orhei, sau pe adresa  electronică  indicată  în tabelul plasat de pe pagina web http://mitoc.sat.md  la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”, rubrica  ”Responsabili de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie”.