Anunț

Primăria  Mitoc, anunță concurs pentru ocuparea funcției  temporar vacante de secretar al consiliului local Mitoc.

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web a primăriei: mitoc.sat.md

Dosarele pentru participare la concurs se vor prezenta până la data de 08.01.2024 ora 17:00 la sediul primăriei Mitoc.

Informații suplimentare la tel:0 23541236; 023541238

e-mail: primariamitoc@gmail.com