ANUNȚ

 

Administraţia primăriei Mitoc anunţă că pe 23 ianuarie 2024 ora 15:00 se convoacă Consiliul Local Mitoc în şedinţa extraordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la numirea în funcţie a secretarului consiliului local.

2. Cu privire la redistribuirea soldului format în urma executării bugetului anului precedent.

3. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2024.

4. Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea licitaţiilor funciare.

5. Cu privire lа ехрunеrеа la licitaţie publică de vânzare-cumpărare а bunurilor imobile, proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc