Casa de cultură

Căminul cultural. Director Galașan Vasilița