🌾Anunț important pentru Fermieri🚜

  Dragi consăteni, pe data de 16 şi 19 februarie în intervalul orelor 09:00 și 17:00, Vă invităm în incinta primărie Mitoc pentru a vă înscrie în Registrul Fermierului.   Registrul național al fermierului din Moldova este un registru nou introdus de Guvernul Republicii Moldova și gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură. […]

ANUNȚ

  Administraţia primăriei Mitoc anunţă că pe 23 ianuarie 2024 ora 15:00 se convoacă Consiliul Local Mitoc în şedinţa extraordinară cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la numirea în funcţie a secretarului consiliului local. 2. Cu privire la redistribuirea soldului format în urma executării bugetului anului precedent. 3. Cu privire la modificarea bugetului […]

ANUNŢ

  Prin prezenta, Autoritatea Publică locală Mitoc, raionul Orhei, vă informează că conform rezultatelor concursului la funcția publică temporar vacantă de Secretar al Consiliului sătesc Mitoc, raionul Orhei din data de 17.01.2024 a fost declarată învingătoare a concursului doamna Mihai Anastasia.

ANUNȚ

  Pe data de 17 ianuarie 2024 ora 14:00 în incinta Primăriei Mitoc va avea loc concursul la funcția temporar vacantă de secretar al consiliului local Mitoc.   Președintele comisiei COJOCARI Alexei

Anunț

Primăria  Mitoc, anunță concurs pentru ocuparea funcției  temporar vacante de secretar al consiliului local Mitoc. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web a primăriei: mitoc.sat.md Dosarele pentru participare la concurs se vor prezenta până la data de 08.01.2024 ora 17:00 la sediul primăriei Mitoc. Informații suplimentare la tel:0 23541236; 023541238 […]

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie

Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 13 decembrie 2023 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а  proiectului de decizie: ,,Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a UAT Mitoc,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări […]

Proiectul Bugetului pentru anul 2024

BP cetățeni Mitoc preliminar

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024,,

publicat pe data de 26 noiembrie 2023 Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 27 noiembrie 2023 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024,, Proiectul  de decizie, este disponibil […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2024”

publicat pe data de 27 noiembrie 2023 Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 27 noiembrie 2023 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2024,, Proiectul  de decizie, este […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2024 în prima şi a doua lectură”

Publicat pe data de 27.11.2023 Autoritatea executivă a Consiliului local Mitoc inițiază începând cu data de 27.11.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local Mitoc “Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2024”. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este elaborarea bugetului local Mitoc conform prevederilor […]