ANUNŢ!

Publicat pe data de 29 iulie 2022 Consultări publice  asupra proiectelor de decizii   Pe data de 23 august 2022  ora 15.00, în incinta  Căminului de cultură Mitoc vor avea loc consultări publice  prin modalitatea ,,dezbateri publice,, pe marginea următoarelor proiecte de decizii:   ,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

publicat la data de 29 iulie 2022 Autoritatea executivă a consiliului local Mitoc  iniţiază, începînd cu data de 27 iulie 2022, consultarea publică a proiectului de Decizie ,,Cu privire la aprobarea tarifelor noi pentru alimentarea cu  apă,,   Scopul proiectului este: Ajustarea noilor tarife pentru apă  urmare a cresterii preţului continuu la energia electrică precum […]

ANUNŢ!

Consultări publice  asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,, Pe data de 23 august 2022  ora 15.00, în incinta  Căminului de cultură Mitoc vor avea loc consultări publice  prin modalitatea ,,dezbateri publice,, pe marginea proiectului de decizie a Consiliului local Mitoc,,Cu […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria Mitoc anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei ,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”. Recomandările pe marginea proiectului  de decizii, […]

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea serviciilor de amenajare a zonei de protecție a drumului de acces spre satul Mitoc

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Baștina Gospodarului este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2022. GAL Baștina Gospodarului tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 21 localități din raionul Orhei prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.   În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 7 proiecte […]

ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc ,, Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul […]

ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la formarea bunului  imobil prin separare,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale […]

ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc ,, Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul satului Mitoc Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea […]

ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc ,, Cu privire la suspendarea activităţii grădiniţei de copii în perioada estivală” Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

publicat pe data de 09.03.2022   Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 09.03.2022 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la aprobarea Programului privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes local,,   Proiectul  de decizie, este disponibil pe […]