ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2023 în prima şi a doua lectură”

Publicat pe data de 15.11.2022 Autoritatea executivă a Consiliului local Mitoc inițiază începând cu data de 16.11.2022 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local Mitoc “Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2023”. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este elaborarea bugetului local Mitoc conform prevederilor […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2023”

publicat pe data de 15 noiembrie 2022 Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 16 noiembrie 2022 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2023,, Proiectul  de decizie, este […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023,,

publicat pe data de 15 noiembrie 2022 Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 16 noiembrie 2022 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023,, Proiectul  de decizie, este disponibil […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizii

Publicat pe data de 15.11.2022 Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 16 noiembrie  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectelor   de decizii a consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la formarea bunului  imobil prin separare,, Proiectele  de decizii, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul […]

ANUNŢ!

Publicat pe data de 29 iulie 2022 Consultări publice  asupra proiectelor de decizii   Pe data de 23 august 2022  ora 15.00, în incinta  Căminului de cultură Mitoc vor avea loc consultări publice  prin modalitatea ,,dezbateri publice,, pe marginea următoarelor proiecte de decizii:   ,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

publicat la data de 29 iulie 2022 Autoritatea executivă a consiliului local Mitoc  iniţiază, începînd cu data de 27 iulie 2022, consultarea publică a proiectului de Decizie ,,Cu privire la aprobarea tarifelor noi pentru alimentarea cu  apă,,   Scopul proiectului este: Ajustarea noilor tarife pentru apă  urmare a cresterii preţului continuu la energia electrică precum […]

ANUNŢ!

Consultări publice  asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,, Pe data de 23 august 2022  ora 15.00, în incinta  Căminului de cultură Mitoc vor avea loc consultări publice  prin modalitatea ,,dezbateri publice,, pe marginea proiectului de decizie a Consiliului local Mitoc,,Cu […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria Mitoc anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei ,,Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică domeniul public al UAT Mitoc, în proprietate publică domeniul privat al UAT Mitoc,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”. Recomandările pe marginea proiectului  de decizii, […]

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea serviciilor de amenajare a zonei de protecție a drumului de acces spre satul Mitoc

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Baștina Gospodarului este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2022. GAL Baștina Gospodarului tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 21 localități din raionul Orhei prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.   În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 7 proiecte […]

ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc ,, Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul […]