Certificate

NOMENCLATORUL

tarifelor, serviciilor prestate de primăria Mitoc pentru anul 2018

Nr. d/o Codul Eco (K6)  

Denumirea serviciilor

Costul serviciilor

(lei)

 1  142310

Perfectarea şi eliberarea certificatelor pentru realizarea producţiei pentru:         persoane fizice

                                          persoane juridice

 

10-00

15-00

  2 142310 Întocmirea contractelor de arendă conform plafonului taxelor  pentru înregistrarea contractelor de arendă   6-00
  3 142310 Eliberarea borderoului de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenurilor   5-00
  4 142310 Perfectarea şi eliberarea diferitor extrase, adeverinţe, certificate din registrele primăriei   5-00
  5 142310 Întocmirea şi eliberarea caracteristicelor  10–00
  6 142310 Eliberarea certificatului de moştenitor  36-00
  7 142310 Înscrierea căsătoriilor în localul primăriei:
                               În mod simplu  36-00
                               În mod solemn  300-00
  8 142310 Prestarea serviciului de locațiune pentru întrunirile electorale(în incinta căminului cultural) 250-00
  9 142310 Eliberarea certificatelor de urbanism/proiectare    50-00
10 142310 Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare   100-00
11 142310 Eliberarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ   100-00
12 142310 Taxa de participare la licitație:
persoană fizică   600-00
persoană juridică 1200-00
13 142310 Autentificarea notarială a contractului de vînzare/cumpărare a terenului agricol   150-00
14 142310 Înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală  250-00
15 142310 Deplasarea repetată  în natură cu scopul măsurării parcelelor de teren.  36-00