Comisii de specialitate

  • Comisia de specialitate Economie, buget şi finanţe
  • Comisia de specialitate Educaţie, protecţie socială, cultură, sănătate publică, tineret şi sport
  • Comisia de specialitate Agricultură, industrie,construcţii şi protecţia mediului