Consultări publice ale proiectelor


Anunțuri


Noiembrie 2022


Iulie 2022


Mai 2022

Aprilie 2022

Martie 2022

Noiembrie 2021

Martie 2020

Februarie 2020

Decembrie 2018

Noiembrie 2018

Octombrie 2018


Proiecte de decizii


Decembrie 2021

 1. Decizia-Cu-privire-la-aprobarea-bugetului-pe-anul-2022-în-I-lectură
 2. Proiect Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2022 în a II lectură
 3. Proiect-Cu-privire-la-aprobarea-dării-de-seamă-funciară
 4. Proiect-Cu-privire-la-aprobarea-planului-de-activitate-a-consiliului-pe-anul-2022
 5. Proiect-Cu-privire-la-stabilirea-cotelor-impozitelor-pe-bunurile-imobiliare
 6. Proiect-Cu-privire-la-stabilirea-taxelor-locale-pe-anul-2022

Noiembrie 2021

 1. CONSULTĂRI-PUBLICE

Decembrie 2020

 1. Cu-privire-la-aprobarea-bugetului-Local-Mitoc-în-a-II-lectură-
 2. Cu-privire-la-identificarea-sectorului-de-drum-1

Martie 2020

 1. Cu-privire-participarea-comunităţii-locale-la-instituirea-convenţiei-primarilor-în-vederea-eficientizării-consumului-de-energie.

Decizii 2020

 1. Decizie-Regulam-Conisia-de-Cenzori-3
 2. Decizie-Regulament-Mitoc
 3. Decizie-Aprobare-Statut-IM
 4. Statutul-ÎMSCLMitoc
 5. Proiect de decizii „Cu privire la instalarea indicatoarelor”

Decizii 2019

 1. Proiect de decizie ,,Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de ales local pe anul 2019”
 2. Decizia-nr.-din-2019-Proiect-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-stabilire-a-sporului-pentru-performanță-personalului-primăriei-Mitoc
 3. PROIECT-REGULAMENT-CADRU-cu-privire-la-modul-de-stabilire-a-sporului-pentru-performanță-personalului-primăriei-Mitoc-I.-DISPOZIŢII-GENERALE

Decizii 2018

 1. Proiect de decizii „Cu privire la identificarea sectorului de drum care urmează a fi inclus în proiectul ,,Drumuri Bune 2 pentru Moldova,,
 2. Proiect de decizii „Cu privire la aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale Mitoc pentru anul 2019 în a II-a lectură”
 3. Proiect de decizii “Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului sătesc Mitoc pentru anul 2019″
 4. Proiect de decizii „Cu privire la aprobarea dării de seamă funciară ”
 5. Notă informativă  „Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul decizional în cadrul Administraţiei Publice Locale Mitoc” 
 6. Regulament intert cu privire la procedurile de elaborare, informare, consultare, participare și adoptare….
 7. Proiect de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului  Intern  privind  procedurile de elaborare, informare , consultare participare și adoptarea deciziilor și actelor administrative în cadrul Autorității publice locale Mitoc”
 8. Proiect de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale Mitoc pentru anul 2019 în prima lectură”. (anexa nr.6 2 din 19 noiembrie 2018)
 9. Proiect de decizie ,,Cu privire la defrişare,”
 10. Proiect de decizie ,,Cu privire la aprobarea programarii concediilor pentru anul 2019”
 11. Proiect de decizie ,,Cu privire la aprobarea taxelor locale pe primăria Mitoc pentru anul 2019” (anexa la taxe locale)
 12. Proiect de decizie ,,Cu privire la aprobarea cotelor de impozitare pentru anul 2019” (Anexa la decizia nr.6 5 din 19.11.2018)
 13. Proiect de decizie ,,Cu privire la suplimentarea atributiilor de primar”