Organigrama

Primar – Cojocari Alexei

Secretar al consiliului – Scalețchi Galina

Contabil, șef – Gherciu Svetlana

Specialist în domeniul perceperii fiscale – Colesnic Galina

Specialist  în domeniul relații funciare – Luca Valentin

Asistent social comunitar – Băietrău Nina

Contabil – Lupașcu Nina

Ţurcan Andrei – paznic

Guja Timofei – paznic

Guja Mihail – paznic

Filippova Angela – îngrijitor de încăperi