ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc ,, Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul […]

ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la formarea bunului  imobil prin separare,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale […]

ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc ,, Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul satului Mitoc Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea […]

ANUNŢ! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionului Orhei,  inițiază, începînd cu data de 12 mai  2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Mitoc ,, Cu privire la suspendarea activităţii grădiniţei de copii în perioada estivală” Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

publicat pe data de 09.03.2022   Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 09.03.2022 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la aprobarea Programului privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes local,,   Proiectul  de decizie, este disponibil pe […]