ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie

Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 13 decembrie 2023 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а  proiectului de decizie: ,,Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a UAT Mitoc,, Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări […]

Proiectul Bugetului pentru anul 2024

BP cetățeni Mitoc preliminar

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024,,

publicat pe data de 26 noiembrie 2023 Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 27 noiembrie 2023 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024,, Proiectul  de decizie, este disponibil […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2024”

publicat pe data de 27 noiembrie 2023 Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 27 noiembrie 2023 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2024,, Proiectul  de decizie, este […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2024 în prima şi a doua lectură”

Publicat pe data de 27.11.2023 Autoritatea executivă a Consiliului local Mitoc inițiază începând cu data de 27.11.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local Mitoc “Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2024”. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este elaborarea bugetului local Mitoc conform prevederilor […]