ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

  Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 09.03.2022 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а proiectului de Decizie а Consiliului local Mitoc  ,,Cu privire la арrоbаrеа tarifelor pentru рrеstаrеа serviciilor publice de gospodărie соmuпаlă, de trаnsроrtаrе а  deşeurilor  solide menajere,,   Proiectul  de decizie, este disponibil pe pagina […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2022 în prima lectură”

Autoritatea executivă a Consiliului local Mitoc inițiază începând cu data de 16.11.2021 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local Mitoc “Cu privire la aprobarea bugetului local Mitoc pentru anul 2022 în prima lectură”. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este elaborarea bugetului local Mitoc conform prevederilor legale, în […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizii

Autoritatea executivă  a consiliului local Mitoc, raionul  Orhei,  inițiază, începînd cu data de 16 noiembrie 2021, consultarea publică a procedurii de elaborare a  proiectelor  de decizii a consiliului local Mitoc. Proiectele  de decizii, sunt disponibile pe pagina web oficială http://mitoc.sat.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”. Recomandările pe marginea proiectelor  de decizii, […]

Anunț, pentru ocuparea funcției publice vacante de Bibliotecar Principal

Anunț! Concurs pentru ocuparea funcției vacante de bibliotecar principal

Aprob: ri Will satului Mitoc ojo ari Alexei   Concurs pentru ocuparea funcției vacante de Bibliotecar Principal la Biblioteca publica sătească Mitoc Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul informațional al primăriei. Actele necesare pentru participare la concurs se vor prezenta pâna la 04.02.2021 ora 10.00 la sediul primăriei Mitoc. Informații […]