ANUNȚ

Publicat 06.07.2023   Prin prezenta, Autoritatea Publică locală Mitoc, raionul Orhei, vă informează că conform rezultatelor concursului la funcția de director la grădinița de copii „Marița” din satul Mitoc, r-nul Orhei din data de 30.06.2023 a fost declarată învingătoarea concursului doamna Șarcanean Liliana.

Anunț la concursul pentru ocuparea funcției de Director a instituției preșcolare „MARIȚA”

Primăria satului Mitoc anunță pe data de 09 iunie 2023 la ora 15:00 desfășurarea primei etape a concursului pentru ocuparea funcției de Director a instituției preșcolare ,,MARIȚA,, care va avea loc în incinta Primăriei Mitoc. Informații suplimentare la telefonul: 0235 41238; 0235 41236 E-mail : primariamitoc@ gmail.com  

Planul strategic de dezvoltare socio-economică a satului Mitoc pentru anii 2023-2028

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A SATULUI MITOC PENTRU ANII 2023-2028

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

Autoritatea  executivă  а  Consiliului local Mitoc, raionul Orhei  inițiază începând cu data de 31 mai 2023 consultarea publică  а рrосеdurii de еlаbоrаrе а următoarelor proiecte de decizii: ,,Cu privire la expunerea la licitație cu strigare de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică domeniul privat,, ,,Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a […]

ANUNȚ

  Primăria satului Mitoc Anunță concurs pentru ocuparea funcției de director a instituției preșcolare „MARIȚA”   Informațiile privind desfășurarea concursului sunt plasate pe panoul informațional a Primăriei MITOC, raionul Orhei și pe pagina web www mitoc.sat.md   Termenul  limită de depunere a actelor este de 05 iunie 2023, ora 17.00.   Informații suplimentare la telefonul: […]