Proiecte investiționale

Programul ,, Novoteca,,oferit de Fundația Bill și Melinda Gotes în cooperare cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională Biblioteca Modernă,,

Extinderea iluminării stradale – finansat, Bugetul local

Extinderea apeductului – finansat, Bugetul local

Proiectul  FISM  cu contribuția  Guvernului  Romîniei pentru reparația grădiniței de copii din s. Mitoc.

Reparația drumurilor din s. Mitoc – finansat Fondul Rutier și bugetul local